GDPR

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA POUŽÍVATEĽOV A POUŽÍVANIA SÚBOROV TZV. COOKIES NA WEBOVÝCH STRÁNKACH SPOLOČNOSTI MARION S. R. O.

Tieto pravidlá ochrany súkromia (ďalej len „Pravidlá“) opisujú, ktoré osobné údaje sú zhromažďované alebo vytvárané (spracovávané). Tieto Pravidlá opisujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky a aplikácie, a tiež spôsob, akým sú vaše osobné údaje používané, zdieľané a chránené. Nájdete tu aj vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k vašim osobným údajom máte k dispozícii, a ako nás môžete kontaktovať.

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A KEDY

O poskytnutie určitých osobných údajov vás vždy vopred žiadame. Tieto osobné údaje zahŕňajú vaše:

 • Kontaktné údaje vrátane mena, e-mailu, telefónneho čísla a adresy na zasielanie tovaru a fakturačnej adresy.
 • Prihlasovacie informácie k účtu vrátane mena, pod ktorým na internete vystupujete, hesla a jedinečného používateľského ID.
 • Osobné údaje, ako sú pohlavie, miesto bydliska, dátum narodenia a história nákupov.
 • Platobné informácie či informácie o kreditnej karte.
 • Obrázky, fotografie a videá.
 • Osobné nastavenie (preferencie) vrátane vášho nastavenia v oblasti marketingu a používania cookies.

Ďalšie osobné údaje získavame, aby sme na našich webových stránkach a v aplikáciách či službách umožnili fungovanie určitých prvkov (features).

 • Informácie, týkajúce sa sociálnych sietí vrátane údajov o identite/prihlasovacích údajov a akýchkoľvek informácií z vašich verejne publikovaných príspevkov, týkajúcich sa našej spoločnosti či vašej komunikácie s nami.

Pri interakcii s našimi webovými stránkami a aplikáciami sú údaje automaticky zhromažďované a zdieľané s našou spoločnosťou prostredníctvom technologických platforiem, ktoré daný zážitok poskytujú. Napríklad váš internetový prehliadač či mobilný prístroj môžu zdieľať určité údaje s našou spoločnosťou v rámci toho, ako tieto prístroje komunikujú s webovými stránkami či aplikáciami. Údaje zahŕňajú:

 • Identifikačné čísla prístroja, prístup do siete.
 • Cookies, adresy IP, odkazové záhlavie, údaje identifikujúce váš internetový prehliadač a jeho verzie, ako aj webové „beacons and tags“.

NÁSTROJE NA RIADENIE TOHO, ČO ZHROMAŽĎUJEME

Pri používaní našich aplikácií vás tiež informujeme o tom, že údaje zhromažďujeme a používame v rámci štandardných povolení v obchodoch s aplikáciami, operačných systémoch pre mobily a aj v rámci zážitku s aplikáciou. Tiež vás vyzývame na udelenie súhlasu, kedykoľvek je to potrebné.

V mnohých prípadoch vám váš webový prehliadač či platforma mobilného prístroja poskytnú ďalšie nástroje umožňujúce ovládať zhromažďovanie či zdieľanie konkrétnych skupín informácií prostredníctvom vášho prehliadača či prístroja. Váš mobilný prístroj alebo internetový prehliadač tak napríklad môžu ponúkať nástroje umožňujúce vám spravovať používanie cookies či zdieľanie informácií o polohe. Odporúčame vám, aby ste sa s týmito nástrojmi, ktorými váš prístroj disponuje, zoznámili.

PREČO A AKO POUŽÍVAME (SPRACOVÁVAME) VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje, ktoré o vás získame, používame nasledujúcimi spôsobmi:

Aby sme udržali v chode naše podnikanie a aby sme naše podnikanie, výrobky a služby naďalej zlepšovali

Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť na účely nášho podnikania. Napríklad, keď nakúpite, môžeme tieto informácie použiť na účely účtovníctva, auditu a ďalšie interné spracovanie. Alebo môžeme napríklad použiť údaje o tom, ako naše výrobky a služby používate, použiť ich na vylepšenie vašej používateľskej skúsenosti a tiež na zistenie (diagnostiku) technických problémov či problémov s poskytovaním služieb a na správu našich webových stránok a aplikácií.

Aby sme chránili naše práva, majetok či bezpečie alebo práva, majetok či bezpečie ďalších osôb

Môžeme taktiež použiť údaje o tom, ako naše webové stránky a aplikácie používate. Môžete ich tiež použiť na prevenciu či odhalenie podvodu, zneužitia, nezákonného použitia a porušenia našich Podmienok používania, ako aj na to, aby sme splnili nariadenie súdu, štátnych orgánov či podmienok ustanovených platným právom.

Na účely všeobecného výskumu a analýz

Údaje o tom, ako návštevníci naše webové stránky, aplikácie a služby používajú, nám slúžia na to, aby sme porozumeli správaniu či preferenciám zákazníkov. Napríklad informácie o tom, ako návštevníci tieto webové stránky vyhľadávajú a nachádzajú výrobky alebo služby, môžeme používať na to, aby sme lepšie pochopili, aký je najlepší spôsob usporiadania a prezentácie ponúkaných výrobkov vo výkladných skriniach našich obchodov.

NAŠA SPOLOČNOSŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MÔŽE ZDIEĽAŤ:

 • So spriaznenými spoločnosťami našej spoločnosti na vyššie uvedené účely.
 • S tretími stranami – poskytovateľmi služieb spracovania osobných údajov v mene našej spoločnosti, napríklad s cieľom spracovania platieb a agendy/kreditných kariet, zasielania a doručovania, správy a servisu našich údajov, distribúcie elektronických správ, výskumu a analýz, riadenia značky a propagácie produktov, ako aj s cieľom administrácie určitých služieb a funkcionalít (tzv. features).
 • S ďalšími stranami v rozsahu potrebnom na: (i) dodržanie/splnenie výziev štátnych orgánov, nariadení súdu alebo príslušného právneho predpisu; (ii) zabránenie v protiprávnom použití našich webových stránok a aplikácií či v porušení Podmienok použitia našich webových stránok a aplikácií a našich pravidiel; (iii) obhajobu pred nárokmi vznesenými tretími stranami; a (iv) pomoc pri bránení podvodom a pri vyšetrovaní podvodov (napr. falšovanie).

Osobné údaje, ktoré vo vzťahu k vám máme, môžeme tiež previesť v prípade, že dôjde k predaju časti alebo celého nášho podnikania či obchodného majetku (a to vrátane prípadu reorganizácie, odštiepenia, zrušenia alebo likvidácie).

Vaše zdieľanie

Keď používate určité funkcionality (tzv. features) pre sociálne siete na našich webových stránkach či v aplikáciách, môžete vytvoriť verejný profil, ktorý môže obsahovať informácie, ako sú napríklad vaše internetové meno, profilový obrázok a mesto, odkiaľ pochádzate.

Uchovávanie vašich údajov: Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na naplnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ak príslušný právny predpis neustanovuje inak.

Vaše práva súvisiace s vašimi osobnými údajmi: Máte právo odvolať svoj súhlas, ktorý sa týka nášho používania vašich osobných údajov. Máte tiež právo požadovať: (i) prístup k vašim údajom, (ii) ich úpravu v prípade, že nami uchovávané údaje sú nesprávne či nepresné, alebo (iii) zmenu či vymazanie vašich osobných údajov. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe závažných a legitímnych dôvodov súvisiacich s vašou špecifickou situáciou/vaším špecifickým postavením. V prípadoch, keď sme dostali váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, a to vrátane možnosti odmietnuť ich použitie na účely priameho marketingu.

Keď používate naše webové stránky, naša spoločnosť z vášho prehliadača prijíma a zaznamenáva informácie, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje. Na zozbieranie týchto informácií používame najrôznejšie postupy, ako sú napríklad tzv. cookies a pixelové tagy; tieto informácie môžu zahŕňať vašu (i) IP adresu; (ii) jedinečný identifikátor využívajúci „cookies“, informácie o cookies a informácie, ktoré sa týkajú toho, či váš prístroj disponuje softvérom potrebným na prístup k určitým prvkom (features); (iii) jedinečný identifikátor prístroja a typu prístroja; (iv) doménu, typ prehliadača a jazyk, (v) druh operačného systému a jeho nastavenie; (vi) štát a časové pásmo; (vii) predtým navštívené webové stránky; (viii) informácie o vašich krokoch na našich webových stránkach, ako napríklad klikanie, nákupy a označené preferencie; a (ix) čas prístupu a referenčné adresy URL.

Prostredníctvom webových stránok môžu zbierať informácie tiež tretie strany, a to s využitím tzv. cookies, zásuvných modulov (plug-in) a widgetov (widgets) tretích strán. Tieto tretie strany zhromažďujú údaje priamo z vášho internetového prehliadača a ich spracovanie podlieha vlastným pravidlám tretích strán na ochranu súkromia.

Cookies a pixelové tagy používame na sledovanie toho, ako naši zákazníci používajú webové stránky a aby sme porozumeli preferenciám našich zákazníkov (napríklad voľba štátu a jazyka). To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom služby a zlepšovať ich internetovú skúsenosť. Cookies a pixelové tagy používame tiež na vytvorenie súhrnných údajov o prevádzke na stránkach a ich komunikáciu, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom naše webové stránky ďalej zlepšovať. Na našich webových stránkach používame v zásade tri kategórie súborov cookies:

 • Funkčné: Tieto súbory cookies sú vyžadované na základné fungovanie stránok, a preto sú vždy zapnuté; patria k nim cookies, ktoré umožňujú si vás pri prechádzaní našich webových stránok zapamätať už počas jedinej návštevy, alebo, ak si to želáte, pri každej návšteve. Pomáhajú vytvoriť obsah nákupného košíka a prejsť procesom zaplatenia a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi.
 • Zlepšujúce fungovanie: Tieto súbory cookies nám umožňujú zlepšovať funkcionalitu našich webových stránok tým, že sledujeme ich používanie. V niektorých prípadoch tieto cookies zlepšujú rýchlosť odozvy na vaše požiadavky a umožňujú nám zapamätať si vaše voľby vybrané pre dané stránky. Ak tieto cookies odmietnete, môže to viesť k tomu, že odporúčania nebudú presné a chod stránok sa spomalí.
 • Sociálne médiá a reklama: Cookies pre sociálne médiá ponúkajú možnosť prepojiť vás so sociálnymi sieťami a zdieľať na nich obsah z našich webových stránok. Cookies pre reklamu (cookies tretích strán) zhromažďujú informácie, napomáhajúce lepšie prispôsobovať reklamu vašim záujmom, a to na našich webových stránkach aj mimo nich. V niektorých prípadoch je súčasťou týchto cookies aj spracovanie vašich osobných údajov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá pre vás nebude relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na Facebooku, Twitteri či iných sociálnych sieťach a/alebo neumožnenie, aby ste na sociálnych médiách zdieľali obsah.

Vždy máte možnosť zmeniť svoje preferencie v časti nazvanej „Nastavenie súborov cookies“, nachádzajúcej sa v spodnej časti každej z našich webových stránok.

Právne predpisy aj naše postupy sa menia v čase. Ak sa naše Pravidlá rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach aj v aplikáciách. Ak však zásadne zmeníme spôsob, ako osobné údaje spracovávame, oznámime vám to vopred, alebo v prípadoch, keď to vyžaduje zákon, vás požiadame o súhlas ešte pred uvedením takýchto zmien do praxe. Dôrazne odporúčame, aby ste si naše Pravidlá preštudovali a pravidelne kontrolovali, či nedošlo k zmenám.